ការប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និស្សិតជំនាន់ទី១៥នៃវិទ្យាស្ថានប្រាយហូប

0 Comments

28-Oct-2023

វិទ្យាស្ថានបានរៀបចំប្រឡងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និស្សិតដែលសិក្សាជំនាន់ទី១៥ ក្រោមការចុះត្រួតពិនិត្យ និតាមដានដោយនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ការទទួលបាន នូវវិញ្ញាបនបត្រ ទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំ ពី គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា

គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថាន សូមថ្លែងអំណរ អរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះ បុគ្គលិក លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និស្សិត ដែលបានចូលរួមខិតខំ ធ្វើការរួមគ្នា…

និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលបានប្រឡងជាប់ ជាស្ថាពរ សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំ ឆ្នាំ២០២៣

23-Dec-2023 វិទ្យាស្ថានប្រាយហូប សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់ និស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសជាមន្ត្រីកសិកម្មឃុំ ឆ្នាំ២០២៣ រួមមាន៖ ១) កញ្ញា សួង…

វិទ្យាស្ថានប្រាយហូប សហការជាមួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតGMMA/KOREA/USAផ្តល់ការពិនិត្យនិង ប្រឹក្សាយោបល់សុខភាពដល់ និស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋ​រស់នៅជុំវិញវិទ្យាស្ថាន

photo_2023-10-13_18-02-50-4-1024x768.jpg 12-Oct-2023 ជាផ្នែកមួយនៃការងារសង្គម វិទ្យាស្ថានប្រាយហូបសហការជាមួយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតGMMA GLOBAL MISSIONS ALLIANCE/KOREA/USA ដើម្បីផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាព ប្រឹក្សាយោបល់ ផ្តល់ជូនថ្នាំពេទ្យ…